Visi žinom, kad viena kompanija dominuoja programinės įrangos rinkoje. Taip pat žinom, kad siūlyti firmoms laisvas programas bergždžias reikalas. Visi lyg sutarę ignoruoja sveiką protą ─ rizikuoja nelegaliai naudodami komercinę PĮ arba moka didelius pinigus už ją nors teišnaudoja 5% galimybių kokių galima rasti nevienoje laisvoje programoje. Ar kada nors susimastėte, kodėl firmų sprendimai iš pažiūros tokie iracionalūs? Ar norėjote esamą padėtį pakeisti?

Kas firmose nusprendžia, kokią PĮ naudoti?

Nereikia manyti, kad su IT susijusius sprendimus firmose siūlo patys išmintingiausi darbuotojai arba jų vadovai. Ne, tam yra priimami specialistai:

  1. Vadovams pataria toje firmoje dirbantys specialistai, arba
  2. Samdomos IT paslaugų firmos pateikia iš anksto paruoštus sprendimus.

Kartais vadovai-savininkai patys išmano IT ir patys planuoja IT ūkio plėtrą, kartais jiems pataria pažįstami. Svarbi išvada: IT naudojimo ir plėtros klausimus sprendžia maža grupelė žmonių, kuriai mažai rūpi ideologija ar pačios firmos finansiniai rodikliai. visas straipsnis…